5. Код ДНК – звід правил і норм поведінки

Одиниця біологічної матерії – клітина вивчена нами, і ми знаємо її будова і хімічний склад. Всі живі істоти, не дивлячись на все різноманіття, мають клітинну будову і подібний набір хімічних елементів і речовин. Клітка – найдрібніша одиниця всього живого, і у всіх без винятку клітин виявляється однаковий хімічний склад, тобто всі вони складаються з одних і тих же елементів. І це не випадково. Жодна форма життя на Землі поза клітини не виявлено, крім вірусів. Дотримуючись представленої тут аналогії, клітинами в соціальних формуваннях є соціальні ролі, які індивідууми виробляють в процесі своєї життєдіяльності. Можна стверджувати, що всі без винятку соціальні процеси теж мають клітинну будову і однаковий хімічний склад «психічних» елементів. Якщо вважати, що громадські освіти є проявом життя, то склад цих утворень теж клітинний, або складається з соціальних ролей, якими виробляються соціальні процеси. Позаклітинної, або внесоциального форми життя в суспільствах не виявляється, крім, зрозуміло, вірусів, які і в такому прояві схильні виключно тільки до руйнувань.

Порівнюючи будову і склад одиниці біологічних організмів – клітини, і будова та склад одиниці громадських організмів – соціальної ролі можна визначити, що під хімічним складом клітини ховається психічний склад індивідуума – людини розумної. Звертаючи увагу на себе в дзеркалі, ми іноді ловимо себе на думці, які ми розумні чи нерозумні. Тобто, здатні до певних дій чи ні. Здатність до дії – це здатність до сприйняття специфічних знань і користування цими знаннями для заняття практичною діяльністю. А що значить знання? Це зафіксована в пам’яті інформація, заснована на об’єктивних законах природи. Дана інформація може надаватися нам по аналогії: як в клітку поставляються і виводяться хімічні елементи, взяті з живої і неживої природи або органічні або неорганічні речовини. А науково підтверджена інформація, що застосовується в практичній діяльності, – це, в аналогії, органічні речовини, що виробляються і поглинаються біологічними організмами. Способи користування такою інформацією – це методи застосування її як на основі правил, інструкцій, посібників до застосування, так і законів, нормативних і правових документів, а так само дотримання певних норм поведінки в соціумі на основі традицій, кодексів честі, яких понять та ін., в залежності від середовища спілкування. Спілкування індивідуумів – це обмін інформацією в соціальних пристроях, і той же обмін речовин і енергії в фізичному світі.

Склад клітини нам відомий. Клітка складається з мембрани, клітинної рідини, ядра і органоїдів, що заповнюють обсяг цієї клітини. Склад ролі, за допомогою якої індивідуум виступає в суспільстві, теж має подібну мембрані оболонку, проникну, або непроникну для інформації, що надходить із зовні. Клітинної рідиною в психології індивідуума є емоційна складова поведінки як колективна, так і індивідуальна. Органоїдами постають інструкції та спеціальні керівництва до дії, необхідні для певних функцій характерних специфіці соціальної ролі. Головним органоїдом клітини є ядро, де зберігається спадкова інформація про клітці і організму в цілому. У соціальній ролі це сукупність всіх знань, якими володіє індивідуум, отриманих протягом усього життя. Під такими знаннями розуміються характер людини, його освітній і культурний рівень, досвід, навички, система цінностей, традиції та ін.

ВАМ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ